Het advieswerk is aan het veranderen. De grote adviesbureaus krijgen het in de komende jaren heel moeilijk. Zij werken veel met junioren binnen die veel uren maken en een rapport leveren waarin staat wat de opdrachtgever moet doen. Daarnaast bestaan adviseurs zoals wij in het Netwerk, die kennis van de markt hebben, snappen hoe mensen praten en ze aan de hand nemen gedurende een verandering. Dat is een veel meer op maat gesneden benadering.

Het Netwerk is een samenwerkingsverband van onafhankelijke zelfstandige adviseurs dat zich richt op ondermeer de sectoren automotive, bouw (B&U, Infra en Installatie), bouwindustrie (toeleveranciers) en retail.

Het DNA van de adviseurs van het netwerk wordt gekenmerkt door competentie, resultaatgerichtheid en betrokkenheid.