De beste manier om jezelf scherp te houden is om mensen om je heen te hebben die vragen durven stellen, zonder dat je je daarmee kwetsbaar hoeft te voelen. Dat is heel waardevol. We bespreken gezamenlijk onze adviezen en versterken die door elkaars expertise. Alle onderdelen moeten kwaliteit hebben anders moet je het niet doen. Daar heb je soms anderen voor nodig. Je moet weten wat je kan, maar ook wat je niet kan. Vandaar de samenwerking binnen het Netwerk. Zo krijgt de klant een beter doorwrocht advies.

Afhankelijk van de aard van de vraagstelling kan de klant één van de adviseurs van het Netwerk rechtstreeks benaderen. Ook is het mogelijk om voor een nadere oriëntatie het contactformulier te mailen. In een vrijblijvend gesprek zal vervolgens de vraagstelling verder worden uitgewerkt en bepaald worden welke adviseur(s) van het Netwerk dient(en) te worden ingeschakeld, zodat een goed antwoord op de vraag in een passende aanbieding kan worden gepresenteerd. Op deze wijze krijgt de klant vooraf helder en overzichtelijk alle consequenties van het adviestraject voor ogen.

Tijdens de adviesrelatie blijft één adviseur van het Netwerk aanspreekpunt voor de klant en deze is tevens verantwoordelijk voor een goed verloop van het betreffend adviestraject.