Gijs Bakker

Gijs Bakker is eigenaar van:

GB Sport & Zorg ADVIES | ORGANISATIE | MANAGEMENT | BUSINESS DEVELOPMENT TRAINING & COACHING HEALTHCARE & SPORTS

M: +31 625 205 666

E: gijs@networkconsultants.nl

Sinds enkele jaren ben ik met veel passie werkzaam als onafhankelijk adviseur in de Gezondheidszorgsector en de Sportwereld. Vooral in de huidige transitiefase naar (gereguleerde)marktwerking, waarin de zorgsector zich bevindt, kan ik veel meerwaarde bieden op het gebied van bedrijfsvoering en business development. Bekend terrein vanwege verschillende management-, advies- en salesfuncties bij markt- en opinieleiders in preventie en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, management consulting, en zorgfinanciering. Mijn kracht en onderscheidend vermogen zit ‘em in de gecombineerde expertise in enerzijds de bekostigings- en financieringsstructuren in alle deelsectoren van de zorg en de rol van zorgverzekeraars, en anderzijds in commerciële trajecten, rol van leveranciers en fabrikanten van medical devices, en klant- en marktgericht kunnen denken. Samen met mijn (para)medische kennis en topsportachtergrond, spreek ik “de taal” van de zorgsector en ben ik in staat om op sportieve wijze zorginstellingen en zorgprofessionals optimaal te adviseren in zorgondernemerschap, en ze te helpen naar nieuwe integrale kwaliteitszorg. Zo werk ik bijvoorbeeld als verandermanager, gezamenlijk met de opdrachtgever aan het (her)positioneren van partijen in de zorg, door onder andere het maken van een strategische verkenning, het uitrollen van een operationeel marketingplan, en het trainen en coachen van zorgprofessionals naar hun nieuwe rol. Om goede resultaten voor patient/client en organisaties te bereiken, is goede samenwerking tussen verschillende spelers in het veld noodzakelijk. Partijen als praktijken, gemeentelijke WMO-loketten, AWBZ-zorginstellingen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars, die gewend zijn zelfstandig en ieder voor zich te werken, moeten nu gezamenlijk optrekken en elkaar begrijpen, onder de noemer “ketenintegratie”. Daarom verbind ik: – Zorginstelling met markt – Management & Bestuur met Medisch Professional – Sport met Gezondheidszorg – Zorg met bedrijfsleven – Gemeentelijke overheid met zorg – Sport met Bedrijfsleven – Preventie met revalidatie – Zorgprofessional met Zorgondernemerschap – Maatschappen & maten met elkaar – 1ste, 1,5de, 2de, 3de en 4de-lijnsgezondheidszorg met elkaar – Zorginstelling met zorgverzekeraar – Oude met nieuwe zorgeconomie Focus op klant, maatwerk, samenwerking, efficiency, professionaliteit, synergie, marktwerking, proces, kwaliteit en resultaat.