“In de jaren 80 heb ik het autodealerbedrijf van mijn vader overgenomen. Het verzorgingsgebied van het bedrijf was beperkt. Omdat de kwaliteit van de door ons afgeleverde auto’s steeds beter werd, kwam er druk te staan op de winstbijdrage van de afdeling aftersales (reparatie&onderhoud). In die bedrijfsfase kreeg ik contact met een adviseur van Network Consultants. Hij verrichte een bedrijfsdoorlichting en kwam tot de conclusie dat vergroting van het verzorgingsgebied bedrijfseconomisch noodzakelijk was. Uit de nadere oriëntatie op de mogelijkheden om deze te realiseren bleek een collega dealer in een aanpalend verzorgingsgebied voor dezelfde problematiek geplaatst.

Via de importeur bracht de adviseur van Network Consultants contact tussen ons tot stand. Deze ‘’snuffelbijeenkomst’’ had tot gevolg dat wij beiden de adviseur opdracht gaven de mogelijkheden van een fusie te onderzoeken. Bij een fusie immers zouden wij met vereende krachten in staat zijn één nieuwe onderneming te financieren om hiermee het vergroot verzorgingsgebied te bedienen. In samenspraak met onze beide accountants kwam de adviseur tot de waardebepaling van onze bedrijven. Wij konden ons hierin goed vinden. De fiscaal juridische haken en ogen werden afgehandeld door de fiscaal jurist van Network Consultants. De lijnen binnen Network Consultants waren kort, zodat de uiteindelijke contractvorming binnen een zeer acceptabele termijn tot stand is gekomen.

Hieraan vooraf bleef ik met de vraag zitten of samenwerking met een collega in één gezamenlijk bedrijf wel zou werken. Het is tenslotte niet niets als je een deel van je zeggenschap over je eigen bedrijf moet inleveren. De adviseur van Network Consultants heeft toen een psychologisch onderzoek laten uitvoeren, waaruit bleek dat mijn collega en ik goed zouden kunnen samenwerken.

Gewapend met onder meer de bedrijfseconomische onderbouwing en het ‘’brevet’’ van een goede samenwerking tussen mijn collega en mijn persoon heeft de adviseur van Network Consultants uiteindelijk bij de bank onze financieringsbehoefte kunnen laten honoreren.
Terugkijkend kan ik niet anders concluderen dat de deskundige advisering van Network Consultants heeft geleid tot een bedrijfseconomisch gezonde bedrijfsvoering en een goede samenwerking tussen mijn collega en mijn persoon. Dit ondanks de emotie die het afstand doen van het eigen baas zijn eigenlijk oproept.”